logotype
2020 -August -14 - 03:40

Pálinkásné Kócsó Mária

1. hegedű. 2019. június 18-tól egyesületünk elnökségi tagja.

Lakó Sándor - egykori zeneiskolai társam - GAMF zenekarában csak alkalmanként hegedültem 1-1 koncert időszakában.
A hivatalos pedagógusi munkám befejeztével 2007 óta állandó és lelkes tagja vagyok e kamaraegyüttesnek.
Napjaim fontos életeleme a zene, a heti rendszeres próba, a fellépések a zenebarátaimmal töltött közös programok.
Zenekarunk egyesületét is képviselem a Városi Civil Kerekasztal Kulturális küldöttségének tagjaként.


Első zenei indításomat dudorászó énekelgető édesanyámtól és édesapámtól kaptam, aki ifjan a cserkész- majd később műkedvelő munkahelyi kamaraegyüttesben hegedült.

Lugossy Istvánné - alsós tanítóm - javasolta, hogy iratkozzak be a zeneiskolába. Sípos Károly szolfézs- és Domján József hegedűórái mai napig feledhetetlen emlékek számomra.

Domján tanár úr legjobb hangszeresei: Palotás József, Lakó Sándor (ők a felettem lévő zeneiskolás társaim voltak) és jómagam rendszeres hegedűs diákjai voltunk szakmai bemutatóknak és kamarazene-találkozóknak. A Katona József Gimnázium ének tagozatos tanulója ének- és zenekarának tagjaként a zeneiskola továbbképzőse maradtam. 

A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző ének-zene / történelem szakát végezve Kardos Pál tanár úr kóruspróbái és karvezetés órái meghatározták tanári elhívatottságomat.

1969-ben visszakerülve szülővárosomba Kecskemétre, az iskolai tanítás mellett néhány évig a Szimfonikus Zenekarban hegedültem. A "Régi zene" későbbi néven "Collegium Musicum" kamaraegyüttesben hegedültem, ahol társaimmal a reneszansz-kor hangulatát idéztük fel az előadásokon. A Városi Vegyeskarban, később a Pedagógus Kórusban énekeltem.

További 4 éves tanulással Felsőfokú "A kategóriás Karvezető" diplomát szereztem.

A Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar karnagya voltam 5 évig. Ebben az időszakban szerveztük meg a "Mester" 105. évfordulós koncertjét.
Tanári munkámban minden iskolában Kodály Zoltán útmutatásait követve: "Legyen a zene mindenkié!" végeztem munkámat: Kisfái, Izsák és Kecskemét iskoláiban.
Nagy kihívást jelentett számomra a kecskeméti Széchenyi-városi iskolában az ének-zene tagozat megszervezése és eredményes működtetése felmenő rendszerben. A "válogatatlan" diákok sikereivel bizonyítottuk a mindennapos zenei nevelés hatékonyságát, egyéni- és közösségformáló erejét.

Bács-kiskun megyei szaktanácsadóként láthattam az ének-zene tárgy és az iskolai kórusok szervezésének, működésének örömeit és korlátait!

Nagy kórustalálkozókat, zenei versenyeket, szakmai programokat, kórustáborokat szerveztünk.

A Tanítóképző Főiskolán ének-zene / tantárgypedagógiát tanítottam, a Petőfi és a Rákóczi iskolában a főiskolások szakvezetőjeként a leendő pedagógusok képzésének részese lehettem.

A pályakezdésem (Kisfái kisiskola) 1969-től kezdve az előző iskolákon keresztül és az Angolkisasszonyok Gimnáziumában (ahol 2007-es nyugdíjazásomig tanítottam) a következő célok vezéreltek: minél több diákot próbáljak megnyerni a zene megszerettetése, a szólóének, kamarazenélés, kóruséneklés vagy a zenei műveltségi versenyek ügyének. Mindezek részükre és nekem is tanítási időn kívüli sok plusz "munkát", de megannyi szépséget és örömet jelentettek! Az Arany és Diploma Kórus, rádiófelvétel, zenei- népművészeti szaktáborok vagy külföldi utak sikereit most is örömmel idézik fel egykori diákjaim.

Munkám elismerése: Kulturális Miniszteri Kitüntetések, Kiváló Pedagógus Kitüntetés, Gyermekekért, valamint Kunszt József díj.

Néha göröngyös, de szép volt a pedagógusi pályám!  Nagyon örülök hogy már kisdiákként megérezhettem a zene csodálatos vonzerejét, hangszeren tanulhattam, hiszen a zene a kóruséneklés és a kamarazenekari tevékenység ragyogja be és teszi ünnepivé jelen napjaimat!

Share
2020  Lakó Sándor Kamarazenekar  globbersthemes joomla templates