logotype
2019 -July -24 - 07:28

Egyesületi hírek, közgyűlések

Egyesületi közgyűlés összehívása

A mai napon tisztelettel meghívok minden egyesületi és zenekari tagot és minden kedves érdeklődőt az LSKZ Egyesület következő közgyűlésére.

Időpont: 2014. 01. 17-én 19:00

Helyszín: Református Egyházközség presbiteri terme, Kecskemét, Szabadság tér 7.

Napirendi pontok:

  • Javaslattétel az LSKZ Alapszabály és SzMSz 2. számú módosítására.
  • Tájékoztatás az Egyesület Elnökségének 2013. évi munkájáról.
  • A Lakó Sándor Kamarazenekar 2014. évi programtervének elfogadása.
  • Tájékoztatás a 2013. évben elnyert és a 2014. évre beadott pályázatokról.
  • A közgyűlés alatt felmerült kérdések megvitatása.

Tekintettel a napirendi pontok fontosságára, minden tag megjelenésére feltétlenül számítok!

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a meghívóban ismertetettel azonos napirendi pontokkal új közgyűlést hívok össze azonos helyszínnel, ugyanazon a napon 20 órára.

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Kelt: Kecskemét, 2014.01.09.

Baky László sk.
leköszönő elnök

2019  Lakó Sándor Kamarazenekar  globbersthemes joomla templates